تبلیغات
سوغات مراغه - فرش ابریشم مراغه
نوشته شده توسط صابر صابر در تاریخ یکشنبه 18 اردیبهشت 1390

از زیبایی فرش ابریشم که بگذریم فرش ابریشم یکی از صادرات مهم کشور بشمار میرود مراغه دارای رتبه دوم در تولید آن میباشد ولی متاسفانه غالب این تولیدات به اسم فرش تبریز یا قم صادر میشود.وسود آن را تاجران خورده وبافندگان به زور روزگار خودرا با نان وپنیر( اگر آن هم باشد) سپری میکنند

ادامه مطلب . . .